«Η Βιομηχανική Ιδιοκτησία & η Τεχνολογική Πληροφόρηση στην Υπηρεσία της Προστασίας των Ερευν. Αποτελεσμάτων»

Τοποθεσία: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 18 Οκτ 2017

Tο Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας (InnovInAgri) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)  του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) σε συνεργασία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)  σας προσκαλεί την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00-14:00 στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του ΓΠΑ, στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Η Βιομηχανική Ιδιοκτησία και η Τεχνολογική Πληροφόρηση στην Υπηρεσία της Προστασίας των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων».

 Συνημμένο το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Αφροδίτη Αναγνώστη (T: 210 529 4768, E: a.anagnosti@aua.gr )

Συνημμένα: