Χαιρετισμός νέων Πρυτανικών Αρχών

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 19 Σεπ 2018

Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το 2020 το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμπληρώνει 100 χρόνια λειτουργίας στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά το ότι θα βρισκόμαστε στο τιμόνι της διακυβέρνησής του. Το σημαντικό αυτό ορόσημο εκτός  του έντονου συμβολισμού δημιουργεί ευθύνες και προκλήσεις για τη νέα τετραετία που μόλις ξεκινά.  
Ο διαρκώς μεταβαλλόμενος χώρος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας, η αλματώδης πρόοδος της επιστήμης, τα τεχνολογικά επιτεύγματα που συντελούνται στους επιστημονικούς κλάδους που θεραπεύει το Ίδρυμά μας, αλλά ταυτόχρονα η μακρόχρονη και ουσιαστική προσφορά του στον τομέα της Γεωργίας και σε ότι σχετίζεται μ’ αυτόν, μας υποχρεώνουν να φανούμε αντάξιοι του κύρους και της φήμης του. Η προσφορά του Πανεπιστημίου μας στην Κοινωνία υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας του καθοριστική και πολύπλευρη. Αφενός, εκπαιδεύει στελέχη ικανά να ανταποκριθούν με αξιώσεις στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας –τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο- εφοδιάζοντας τους  αποφοίτους μας με όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς σε όποιο τομέα απασχόλησης κι αν επιλέξουν, αφετέρου με την προσφορά των γνώσεων και της τεχνογνωσίας του επιστημονικού του προσωπικού σε θέματα αιχμής, υπήρξε πάντα αρωγός της Πολιτείας σε πολύ κρίσιμες για τη Χώρα περιόδους. 

Μ’ αυτό λοιπόν το φορτίο της ευθύνης να βαραίνει στους ώμους μας, καλούμεθα να οδηγήσουμε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην επόμενη εκατονταετία δράσης και προσφοράς. Δεν είναι η στιγμή που θα πούμε μεγάλα λόγια, όλοι άλλωστε που απαρτίζουμε το Πρυτανικό Σχήμα είμαστε άνθρωποι των πράξεων, δεν θα μιλήσουμε τώρα με προγράμματα και δεν θα προβούμε σε εξαγγελίες, το μόνο για το οποίο θα διαβεβαιώσουμε όλη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα είναι ότι θα διοικήσουμε με πλήρη διαφάνεια και έμπρακτη δημοκρατία. Στόχοι μας είναι η ενδυνάμωση του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου μας και η λελογισμένη διεύρυνσή του, η αύξηση της εξωστρέφειας και η βελτίωση της καθημερινότητας των μελών του. 

Είμαστε μόνον τέσσερεις, χωρίς Εσάς δίπλα μας, αρωγούς και συμπαραστάτες, το έργο μας θα είναι δύσκολο αν όχι αδύνατο. Θέλουμε όλη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα στο πλευρό μας, προκειμένου να δώσουμε νέα πνοή στην πορεία του Ιδρύματος προς το μέλλον. 

Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά. 

 

      Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ                             ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ 
 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ                 ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ  
                                                     ΣΕΡΚΟ ΧΑΡΟΥΤΟΥΝΙΑΝ  
                                                     ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ