ΓΔ- Σεμινάριο Μνημονικών Τεχνικών Τίτλος: «Μνημονικές τεχνικές μελέτης και αυτοβιογραφική μνήμη.»

Ημερομηνία: 
Τρίτη 04 Φεβ 2020

 

Εξετάσεις! Διάβασμα! Θέλεις να μάθεις τι συμβαίνει με την μνήμη σου; Τι σημαίνει μακροχρόνια μνήμη,  ποιες μνημονικές τεχνικές και με ποιο τρόπο μπορούν να σε βοηθήσουν στην απομνημόνευση;

Έλα στο 6ο Μικροομαδικό  Διαδραστικό Σεμινάριο Μνημονικών Τεχνικών που διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020, 13.00-15.00. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στο 2ο όροφο του κτιρίου της Διοίκησης.

Τίτλος: «Μνημονικές τεχνικές μελέτης και αυτοβιογραφική μνήμη.

 

Σε θεωρητικό επίπεδο θα συζητήσουμε θέματα σχετικά με την αυτοβιογραφική μνήμη που έχουμε για την ζωή μας και η οποία αποτελεί ειδική κατηγορία επεισοδιακής μνήμης. Οι μνημονικές  τεχνικές μελέτης  απορρέουν από το κεντρικό σύστημα ελέγχου της εργαζόμενης μνήμης αναφορικά με τις διεργασίες ανάσυρσης(1) πληροφοριών από την μακροπρόθεσμη μνήμη, την συμμετοχή στην κωδικοποίηση(2) νέων πληροφοριών, τον συντονισμό(3) του φωνολογικού κυκλώματος και του οπτικοχωρικού σημειωματάριου. Η αυτοβιογραφική μνήμη, ως μνημονική τεχνική κατανέμει τους διαθέσιμους γνωστικούς πόρους, ελέγχει, και μεταθέτει την προσοχή, επιλέγει τις κατάλληλες στρατηγικές για την εκτέλεση του νοητικού έργου με το οποίο ασχολείται ο φοιτητής και ενσωματώνει πληροφορίες από διαφορετικές πηγές.

Σε πρακτικό επίπεδο θα εργαστούμε σε ασκήσεις συνειδητοποίησης του ατομικού τρόπου μελέτης  με έμφαση το κεντρικό σύστημα ελέγχου τόσο των λεκτικών και ακουστικών πληροφοριών των μαθημάτων από το φωνολογικό κύκλωμα όσο και τις οπτικές και χωρικές πληροφορίες στο αμφιθέατρο ή το εργαστήριο από το οπτικοχωρικό σημειωματάριο.

Πηγή για περισσότερη μελέτη: Ρούσος, Π.,Λ. (2011). Γνωστική ψυχολογία, οι βασικές γνωστικές διεργασίες. Αθήνα: Τόπος Ρούσος, Π.,Λ. (2011). Αυτοβιογραφική μνήμη. Στο Γνωστική ψυχολογία, οι βασικές γνωστικές διεργασίες (σσ. 231-234). Αθήνα: Τόπος.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του ΓΠΑ και είναι δωρεάν.

 

Μη χάνεις την ευκαιρία. Σε περιμένουμε!]