ΓΔ 6ο Μικροομαδικό σεμινάριο Τίτλος: Μνημονικές τεχνικές μελέτης και αυτοβιογραφική μνήμη

Ημερομηνία: 
Τρίτη 23 Φεβ 2021

Αγαπητέ φοιτητή, αγαπητή φοιτήτρια,

Καλή και ευλογημένη χρονιά 2021!

Καλώς ήρθες στο εργαστήριο Μνημονικών τεχνικών του Φεβρουαρίου 2021!

    Αν δυσκολεύεσαι στην μελέτη σου,
    Αν χρωστάς αρκετά μαθήματα,
    Αν δυσκολεύεσαι να θυμηθείς αυτά που διαβάζεις,
    Αν δυσκολεύεσαι να ‘’κρατήσεις’’ σημειώσεις
    Αν προβληματίζεσαι τι δεν πάει καλά με τις εξετάσεις σου,
    Έλα στο Μικροομαδικό Διαδραστικό Εργαστήριο Μνημονικών Τεχνικών’’

ποιος το διοργανώνει: το Γραφείο Διασύνδεσης
πότε:     την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021
ώρα:      13:00-15:00

Υπερσύνδεσμος:       https://meet.jit.si/MnimonikesDrossinougpa20212302

ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω τηλεδιάσκεψης, χρησιμοποιώντας τον υπερσύνδεσμο https://meet.jit.si/MnimonikesDrossinougpa20212302

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν και φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που φοιτούν στα τμήματα του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Τίτλος:Μνημονικές τεχνικές μελέτης και αυτοβιογραφική μνήμη

Περίληψη

Το διαδραστικόμικροομαδικό εργαστήριο έχει ως σκοπό  να παρουσιάσει μνημονικές τεχνικές μελέτης αναφορικά με την αυτοβιογραφική μνήμη. Σε θεωρητικό επίπεδο συζητούμε θέματα σχετικά με την αυτοβιογραφική μνήμη που έχουμε για την ζωή μας και η οποία αποτελεί ειδική κατηγορία επεισοδιακής μνήμης. Οι μνημονικές  τεχνικές μελέτης  απορρέουν από το κεντρικό σύστημα ελέγχου της εργαζόμενης μνήμης αναφορικά με τις διεργασίες ανάσυρσης(1) πληροφοριών από την μακροπρόθεσμη μνήμη, την συμμετοχή στην κωδικοποίηση(2) νέων πληροφοριών, τον συντονισμό(3) του φωνολογικού κυκλώματος και του οπτικοχωρικού σημειωματάριου. Η αυτοβιογραφική μνήμη, ως μνημονική τεχνική κατανέμει τους διαθέσιμους γνωστικούς πόρους, ελέγχει, και μεταθέτει την προσοχή, επιλέγει τις κατάλληλες στρατηγικές για την εκτέλεση του νοητικού έργου με το οποίο ασχολείται ο φοιτητής και ενσωματώνει πληροφορίες από διαφορετικές πηγές. Σε πρακτικό επίπεδο θα εργαστούμε με ασκήσεις συνειδητοποίησης του ατομικού τρόπου μελέτης  με έμφαση το κεντρικό σύστημα ελέγχου τόσο των λεκτικών και ακουστικών πληροφοριών των μαθημάτων από το φωνολογικό κύκλωμα όσο και τις οπτικές και χωρικές πληροφορίες στο αμφιθέατρο ή το εργαστήριο από το οπτικοχωρικό σημειωματάριο.Θα δοθεί έμφαση στις ακουστικές πληροφορίες που λαμβάνονται από τους φοιτητές με την από απόσταση διδασκαλία στην περίοδο της κοινωνικής αποστασιοποίησης του εγκλεισμού λόγω της πανδημίας.

Βιβλιογραφική παραπομπή: Ρούσος, Π.,Λ. (2011). Αυτοβιογραφική μνήμη. Στο Γνωστική ψυχολογία, οι βασικές γνωστικές διεργασίες (σσ. 231-234). Αθήνα: Τόπος.

Εισηγήτρια:  Δροσινού-Κορέα Μαρία, Phd στην ψυχολογία, Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εξωτερική συνεργάτης αρμόδια για την εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών ΑμεΑ και ΑμΕΕΑ στο ΓΔ του Γ.Π.Α

Link : https://meet.jit.si/MnimonikesDrossinougpa20212302