Ευχαριστήρια εκδήλωση για τη δωρεά της συλλογής βιβλίων και περιοδικών του αείμνηστου Καθ. Κωνσταντίνου A. Νιαβή

Τοποθεσία: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 05 Ιουν 2019

 

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την ευχαριστήρια εκδήλωση για τη δωρεά της συλλογής βιβλίων και περιοδικών του αείμνηστου Καθηγητή Κωνσταντίνου A. Νιαβή στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.)

   Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 12.30 μ.μ. στην Αίθουσα Διαλέξεων της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Ο Πρύτανης                                              Οι Αντιπρυτάνεις

                      Καθηγητής                              Αν. Καθηγητής Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης

              Σπυρίδων Κίντζιος                              Καθηγητής Σέρκο Χαρουτουνιάν

                                                                      Καθηγητής Σταύρος Ζωγραφάκης