Το εξεταστικό πρόγραμμα, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και οι μνημονικές τεχνικές. Χαρτογράφηση και ανάλυση πληροφοριών

Ημερομηνία: 
Τρίτη 17 Μάιος 2022

Αγαπητέ φοιτητή, αγαπητή φοιτήτρια,  

Καλώς ήρθες στο εργαστήριο Μνημονικών τεχνικών του Μαΐου  2022!  

  • Αν δυσκολεύεσαι στην μελέτη σου,  
  • Αν χρωστάς αρκετά μαθήματα,  
  • Αν δυσκολεύεσαι να θυμηθείς αυτά που διαβάζεις, 
  • Αν δυσκολεύεσαι να ‘’κρατήσεις’’ σημειώσεις 
  • Αν προβληματίζεσαι τι δεν πάει καλά με τις εξετάσεις σου,  
  • Έλα στο Μικροομαδικό Διαδραστικό Εργαστήριο Μνημονικών Τεχνικών’’   

ποιος το διοργανώνει:     

το Γραφείο Διασύνδεσης  

πότε:  

την Τρίτη 17 Μαΐου  2022 

ώρα:   

13:00-15:00  

Υπερσύνδεσμος:    

https://meet.jit.si/MnimonikesDrossinougpa20221705  

  

ΠΡΟΣΟΧΗ!!  

 

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν και φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Θέμα: Το εξεταστικό πρόγραμμα, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και οι μνημονικές τεχνικές. Χαρτογράφηση και ανάλυση πληροφοριών.    

 

Περίληψη  

Το διαδραστικό μικροομαδικό εργαστήριο έχει ως σκοπό  να παρουσιάσει τις μνημονικές τεχνικές αναφορικά με την χαρτογράφηση και ανάλυση πληροφοριών. Σε θεωρητικό επίπεδο θα συζητηθεί η χαρτογράφηση, και η ανάλυση πληροφοριών που φέρει το εξεταστικό πρόγραμμα. Η νοερή απεικόνιση του προγράμματος αποτελεί την νοητική γλώσσα με φυσική παρουσία, που αξιοποιεί ένα μη συνειδητό, έμφυτο συμβολικό αναπαραστασιακό σύστημα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Η χαρτογράφηση με τις εικονικές αναπαραστάσεις είναι μία ακόμη μνημονική  τεχνική όπου οι εικόνες λειτουργούν και δίνουν νόημα στα κείμενα και τις περιγραφές των μαθημάτων. Με την βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορούμε ‘’να τρέχουμε’’ ψηφιακές εικόνες από τις διαλέξεις και τις διαφάνειες που έχουν δοθεί στα μαθήματα και να δημιουργούμε νόημα σύμφωνα με την θεωρία του νού όπου ο νους είναι το λογισμικό του εγκεφάλου, οι μνημονικές τεχνικές διαμεσολαβούν και αναλαμβάνουν ρόλο υπολογιστικού λειτουργισμού Σε πρακτικό επίπεδο θα εργαστούμε με ασκήσεις συνειδητοποίησης της νοητικής γλώσσας στην προσωπική μέθοδο μελέτης στην περίοδο της πανδημίας. Ακόμη θα ασκηθούμε στην χαρτογράφηση με εικονικό και συμβολικό αναπαραστασιακό σύστημα στο εξεταστικό πρόγραμμα, με αναλογικό τρόπο και με τον υπολογιστή. 

Βιβλιογραφική παραπομπή: Ρούσος, Π.,Λ. (2011). Γνωσιακοί χάρτες (σσ. 195-200) και  Η οργάνωση της γνώσης (σσ. 247-279). Στο Γνωστική ψυχολογία, οι βασικές γνωστικές διεργασίες Αθήνα: Τόπος.   

Εισηγήτρια:  Δροσινού-Κορέα Μαρία, Phd στην ψυχολογία, Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εξωτερική συνεργάτης αρμόδια για την εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών ΑμεΑ και ΑμΕΕΑ στο ΓΔ του Γ.Π.Α 

Για να παρακολουθήσετε το σεμιναριο στείλτε μήνυμα στο career@aua.gr, αναφέροντας το Ονοματεπώνυμό σας, το τμήμα και το έτος φοίτησης και τον Αριθμό Μητρώου σας