Εξ΄ αποστάσεως Καθομολόγηση Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών αποφοίτων 2019-2020

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 14 Δεκ 2020

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (ΚΥΑ 115744/Ζ1/04.09.2020, άρθρο 9, παρ.1, ΦΕΚ Β΄ 3207, 04.09.2020), η διεξαγωγή τελετών Καθομολογήσεων δε θα πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, αλλά με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως.

Η εξ αποστάσεως Καθομολόγηση των Διπλωματούχων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ που ολοκλήρωσαν τις ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις, ως απόφοιτοι, έως και 31 Μαΐου 2020,

θα πραγματοποιηθούν τη ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Περισσότερα....