Εργαστήριο Μνημονικών τεχνικών: Oι γνωσιακοί  χάρτες και η εργαζόμενη μνήμη με έμφαση τις μνημονικές τεχνικές νοερής χαρτογράφησης.  

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 26 Μάιος 2023

Αγαπητέ φοιτητή, αγαπητή φοιτήτρια,  

Καλώς ήρθες στο εργαστήριο Μνημονικών τεχνικών του Μαΐου 2023!  

  • Αν δυσκολεύεσαι στην μελέτη σου,  
  • Αν χρωστάς αρκετά μαθήματα,  
  • Αν δυσκολεύεσαι να θυμηθείς αυτά που διαβάζεις, 
  • Αν προβληματίζεσαι τι δεν πάει καλά με τις εξετάσεις σου,  
  • Έλα στο Μικροομαδικό Διαδραστικό Εργαστήριο Μνημονικών Τεχνικών’’   

ποιος το διοργανώνει:     

το Γραφείο Διασύνδεσης  

πότε:  

την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 

ώρα:   

13:00-15:00  

Υπερσύνδεσμος:    

https://meet.jit.si/MnimonikesDrossinougpa20232605   

  

Περίληψη  

Το διαδραστικό μικροομαδικό εργαστήριο έχει ως σκοπό  να παρουσιάσει τους γνωσιακούς χάρτες αναφορικά με τις μνημονικές τεχνικές νοερής χαρτογράφησης. Σε θεωρητικό επίπεδο θα συζητηθούν τεχνικές εμπειρικής τεκμηρίωσης της εργαζόμενης μνήμης με γνωσιακούς χάρτες στους οποίους αποτυπώνονται οι νοερές διαδρομές διασύνδεσης των περιβαλλοντικών εισροών των μαθημάτων αναφορικά με τις εσωτερικές αναπαραστάσεις μας για αυτά. Οι μνημονικές τεχνικές νοερής χαρτογράφησης χρησιμοποιούν τους αισθητηριακούς καταγραφείς για να ελέγξουν την προσωρινή εργαζόμενη μνήμη με την επανάληψη, την κωδικοποίηση τις αποφάσεις και τις στρατηγικές ανάσυρσης εστιάζοντας στις χωρικές σχέσεις και τα χωρικά χαρακτηριστικά. Σε πρακτικό επίπεδο θα εργαστούμε σε ασκήσεις καταγραφών των περιβαλλοντικών εισροών και την χαρτογράφηση τους με έμφαση την ατομική μελέτη των μαθημάτων. Ακόμη θα δημιουργήσουμε γνωσιακούς χάρτες σε ορισμένα κεφάλαια με ογκώδη ύλη. 

Βιβλιογραφική παραπομπή: Ρούσος, Π.,Λ. (2011). Γνωσιακοί χάρτες. Στο Γνωστική ψυχολογία, οι βασικές γνωστικές διεργασίες (σσ. 195-200). Αθήνα: Τόπος.  

 

Εισηγήτρια:  Δροσινού-Κορέα Μαρία, Phd στην ψυχολογία, Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εξωτερική συνεργάτης αρμόδια για την εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών ΑμεΑ και ΑμΕΕΑ στο ΓΔ του Γ.Π.Α 

«Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)»

 

cid:image002.jpg@01D98342.156DAE10