Εργαστήριο Μνημονικών Τεχνικών: "Το εξεταστικό πρόγραμμα, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και οι μνημονικές τεχνικές. Χαρτογράφηση και ανάλυση πληροφοριών"

Ημερομηνία: 
Τρίτη 12 Μάιος 2020
Έλα στο Μικροομαδικό Διαδραστικό Εργαστήριο Μνημονικών Τεχνικών που διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης την Τρίτη 12 Μαίου 2020 και ώρα 13:00-15:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω τηλεδιάσκεψης, χρησιμοποιώντας τον υπερσύνδεσμο https:// meet.jit.si/MnimonikesDrossinougpa 20201205

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν και φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που φοιτούν στα τμήματα του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Τίτλος: Το εξεταστικό πρόγραμμα, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και οι μνημονικές τεχνικές. Χαρτογράφηση και ανάλυση πληροφοριών

Εισηγήτρια: Δροσινού - Κορέα Μαρία, επίκουρη καθηγήτρια ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, εξωτερική συνεργάτης αρμόδια για την εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών ΑμεΑ, ΑμΕΕΑ στο Γ.Δ. του ΓΠΑ

Το διαδραστικό μικροομαδικό εργαστήριο σκοπεύει να παρουσιάσει τις μνημονικές τεχνικές αναφορικά με την χαρτογράφηση και ανάλυση πληροφοριών.

Σε θεωρητικό επίπεδο θα συζητήσουμε την χαρτογράφηση, και την ανάλυση πληροφοριών που φέρει το εξεταστικό πρόγραμμα. Η νοερή απεικόνιση του προγράμματος αποτελεί την νοητική γλώσσα που βασίζεται σε ένα μη συνειδητό, έμφυτο συμβολικό αναπαραστασιακό σύστημα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Η χαρτογράφηση με τις εικονικές αναπαραστάσεις είναι μία ακόμη μνημονική τεχνική όπου οι εικόνες λειτουργούν και δίνουν νόημα στα κείμενα και τις περιγραφές των μαθημάτων. Με την βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορούμε ‘’να τρέχουμε’’ ψηφιακές εικόνες από τις διαλέξεις και τις διαφάνειες που έχουν δοθεί στα μαθήματα και να δημιουργούμε νόημα σύμφωνα με την θεωρία του νου. Όπου ο νους είναι το λογισμικό του εγκεφάλου και οι μνημονικές τεχνικές διαμεσολαβούν και αναλαμβάνουν ρόλο υπολογιστικού λειτουργισμού

Σε πρακτικό επίπεδο θα εργαστούμε σε ασκήσεις συνειδητοποίησης της νοητικής γλώσσας στην προσωπική μέθοδο μελέτης. Ακόμη θα ασκηθούμε στην χαρτογράφηση με εικονικό και συμβολικό αναπαραστασιακό σύστημα στο εξεταστικό πρόγραμμα, με αναλογικό τρόπο και με τον υπολογιστή.

Πηγή για περισσότερη μελέτη:
Ρούσος, Π.,Λ. (2011). Γνωσιακοί χάρτες (σσ. 195-200) και Η οργάνωση της γνώσης (σσ. 247-279). Στο Γνωστική ψυχολογία, οι βασικές γνωστικές διεργασίες Αθήνα: Τόπος.

Για την συμμετοχή σας στο σεμινάριο παρακαλώ στείλτε μήνυμα στο career@aua.gr με το ονοματεπώνυμό σας, το τμήμα σας, το έτος φοίτησης και τον Αριθμό Μητρώου σας.