«Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΑΠΕ στην «Κοινότητα» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Τοποθεσία: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 21 Απρ 2017 έως Κυριακή 30 Απρ 2017

«Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΑΠΕ στην «Κοινότητα»  του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»
 
2η Ημερίδα Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης για την παρουσίαση των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Τρίτη 25/04/2017, 09:00 – 14:00 Αμφιθέατρο του κτιρίου της Βιβλιοθήκης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55