Εκδήλωση με τίτλο: "Λιπάσματα και Λιπάνσεις στην εποχή του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της κυκλικής οικονομίας»

Τοποθεσία: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 21 Νοε 2018

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Λιπασμάτων, το Εργαστήριο Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Παραγώγων και Εμπόρων Λιπασμάτων διοργανώνει στα πλαίσια του μαθήματος "Λιπάσματα-Λιπάνσεις" κοινή ανοικτή εκδήλωση με τίτλο: "Λιπάσματα και Λιπάνσεις στην εποχή του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της κυκλικής οικονομίας»

θα παρουσιαστεί ο ρόλος των λιπάνσεων στη γεωργική παραγωγή, η ανάγκη ενίσχυσης της έρευνας στον κλάδο της θρέψης φυτών, καθώς και η προώθηση της καινοτομίας στην παραγωγή λιπασμάτων ". Η εκδήλωση πραγματοποιείται και με την υποστήριξη Κέντρου Θρέψης Φυτών και Ποιότητας Εδάφους του ΓΠΑ (Planterra Centre).

Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 2.00μ.μ. στη βιβλιοθήκη του ΓΠΑ

Συνημμένα: