Διεξαγωγή Τελετών Καθομολόγησης των πτυχιούχων ΓΠΑ - ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 21 Δεκ 2020 έως Τρίτη 22 Δεκ 2020

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους», η διεξαγωγή τελετών ορκωμοσίας δε θα πραγματοποιείται με φυσική παρουσία, αλλά με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως.

Η ορκωμοσία θα γίνει μέσω MS Teams, επισημαίνεται ότι οι συνδέσεις στο Teams θα γίνουν μόνο από τον ιδρυματικό λογαριασμό e-mail του κάθε απόφοιτου όπου και σε αυτό θα λάβει τις τεχνικές λεπτομέρεις για την συνδεσή του. Για να επιβεβαιώσουν ότι έχουν συμπεριληφθεί στην εξ αποστάσεως Τελετή Καθομολόγησης μπορούν να αναζητήσουν τον Αριθμό Μητρώου τους κάνοντας εισαγωγή στη Διαδικτυακή Πύλη Προπτυχιακών Σπουδών (http://estudent.aua.gr) στην αρχική σελίδα με τις Ανακοινώσεις.

Οι εξ αποστάσεως τελετές Καθομολόγησης των πτυχιούχων που βαθμολογήθηκαν στην πτυχιακή τους μελέτη έως και 31 Αυγούστου 2020 θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Περισσότερα....