Διάλεξη µε τίτλο: “Bio-engineering of plant virus-derived nanoparticles for imaging and drug delivery applications”

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 15 Μαρ 2018

Σας προσκαλούµε να  παραβρεθείτε στη διάλεξη µε τίτλο:
 
“Bio-engineering of plant virus-derived nanoparticles for imaging and drug delivery applications”
  
Prof. Hema Masarapu, Professor Department of Virology Sri Venkateswara University Tirupati 517502 INDIA 
 
στην Αίθουσα Β, Υπόγειο κτιρίου Παπαδάκη, Γ.Π.Α. την Πέµπτη, 15 Μαρτίου 2018 στις 12:00

Συνημμένα: