Διαδικτυακή ημερίδα: Salvia-Breed-GR: «Αξιολόγηση, Βελτίωση και Ανάδειξη Ελληνικών Ειδών Σάλβιας για Καλλωπιστική Χρήση» Ερευνητικό Έργο ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 19 Οκτ 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

To Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σας προσκαλεί στην Ημερίδα με τίτλο:

Salvia-Breed-GR: «Αξιολόγηση, Βελτίωση και Ανάδειξη Ελληνικών Ειδών Σάλβιας για Καλλωπιστική Χρήση»

που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022, από ώρα 18:00 έως 21:00, μέσω Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3AafTX4dgfe2xBsc3YjOJV-g8m4UcNgQnf8cYvQ4pE7bo1%40thread.tacv2/1665652534722?context=%7B%22Tid%22%3A%224f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1%22%2C%22Oid%22%3A%220388024a-b6fc-4774-9c6c-5a629e474779%22%7D

Κανάλι ημερίδας: Salvia-Breed-Gr

Συνεργαζόμενοι φορείς του προγράμματος είναι το Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Επιχείρηση Παραγωγής Ανθοκομικών Φυτών “ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΧΑΡΑ”.

Το έργο αφορά στην καταγραφή και αξιολόγηση πέντε αυτοφυών ειδών Σάλβιας, την παραγωγή και αξιολόγηση νέων διαειδικών υβριδίων Σάλβιας για χρήση ως ανθοκομικά/καλλωπιστικά, την ανάπτυξη πρωτοκόλλων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού των ειδών και των υβριδίων τους, την αξιολόγηση των ειδών και των παραχθέντων υβριδίων σε αστικό φυτοδώμα, με απώτερο στόχο τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων υψηλής ποιότητας και ανθοκομικής αξίας για την Ελληνική και Διεθνή αγορά ανθοκομικών ειδών.

Η πράξη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)(κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-04923).

Ακολουθεί το αναλυτικό Πρόγραμμα της Εκδήλωσης.