Διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο “Sustainable Production of Biobased Products in the Bioeconomy Era” στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος “Research Infrastructure on Food Bioprocessing Development and Innovation Exploitation – Food Innovation RI”

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 10 Νοε 2021

Το Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την διοργάνωση της διαδικτυακής ημερίδας (Workshop) με τίτλο "Sustainable Production of Biobased Products in the Bioeconomy Era" που θα πραγματοποιηθεί 10 Νοεμβρίου 2021.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν καινοτόμα ερευνητικά αντικείμενα και τεχνολογίες σχετικά με την ανάπτυξη προϊόντων βιο-οικονομίας μέσω της αξιοποίησης ανανεώσιμων πρώτων υλών. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές θα καλύψουν θέματα που άπτονται της πράσινης χημείας, της βιομηχανικής βιοτεχνολογίας, της αειφόρου ανάπτυξης και παραγωγής βιογενών προϊόντων, της αξιοποίησης αποβλήτων, της ανάπτυξης βιοδιυλιστηρίων και της ανάγκης θέσπισης σχετικού νομοθετικού πλαισίου σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.