Άγχος και ψυχοσωματικά συμπτώματα

Ημερομηνία: 
Τρίτη 06 Δεκ 2022

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΓΠΑ διοργανώνει το σεμινάριο με τίτλο: "Άγχος και ψυχοσωματικά συμπτώματα", που θα γίνει την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022 18:00-19:00, στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στο ΓΠΑ. Το σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά στους φοιτητές του ΓΠΑ. Τα θέματα που θα συζητηθούν θα αφορούν τον τρόπο που εμφανίζονται τα ψυχοσωματικά συμπτώματα και την σύνδεση τους με το άγχος, μέσα από συζήτηση και δραστηριότητες.

Εισηγήτρια: κα Κρίστα Μπάκα, Ψυχολόγος. Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε στο careerpsy@aua.gr, το ονοματεπώνυμο σας, τον αριθμό μητρώου φοιτητή , το έτος σπουδών, το email σας που έχετε στο Πανεπιστήμιο και το Τμήμα σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε e-mail στο:

careerpsy@aua.gr

«Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με

Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).