2ο Μικροομαδικό  Διαδραστικό Εργαστήριο ΓΔ, Τίτλος: «Ειδικές αναγνωστικές δυσκολίες και μνημονικές λειτουργίες. Η βραχύχρονη μνήμη.»

Ημερομηνία: 
Τρίτη 22 Οκτ 2019

Είσαι φοιτητής και δυσκολεύεσαι να θυμηθείς αυτά που διαβάζεις; Θέλεις να μάθεις τι συμβαίνει με την μνήμη σου; Αναρωτιέσαι ποιες μνημονικές τεχνικές και με ποιο τρόπο μπορούν να σε βοηθήσουν ;

Έλα στο 2ο Μικροομαδικό  Διαδραστικό Εργαστήριο Μνημονικών Τεχνικών που διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης την Τρίτη 29/10/2019, 13:00-15:00, στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, στο 2ο όροφο του κτιρίου της Διοίκησης.

Τίτλος: «Ειδικές αναγνωστικές δυσκολίες και μνημονικές λειτουργίες. Η βραχύχρονη μνήμη.»

Στο δεύτερο διαδραστικό μικροομαδικό εργαστήριο θα  παρουσιαστούν οι Ειδικές αναγνωστικές δυσκολίες αναφορικά με τις μνημονικές λειτουργίες.

Σε θεωρητικό επίπεδο θα συζητήσουμε την βραχύχρονη μνήμη (ΒΜ), αναφορικά με το δεδομένο ότι η μνήμη  είναι ένα ενιαίο σύστημα που αποτελείται από διαφορετικές δομές γνωστό ως διμερές ή λειτουργικό μοντέλο μνήμης (modal model of memory). H δυσλειτουργία της βραχύχρονης μνήμης εξετάζεται ως βασική παράμετρος στην ανίχνευση και τον εντοπισμό των ειδικών αναγνωστικών δυσκολιών επειδή η ΒΜ εμπλέκεται στη συγκράτηση μικρών ποσοτήτων πληροφορίας για σύντομα χρονικά διαστήματα.

Σε πρακτικό επίπεδο θα εργαστούμε σε ασκήσεις αναγνωστικής κατανόησης εστιάζοντας στην διάκριση της αισθητηριακής μνήμης (sensory memory) από αυτή της  ΒΜ (short –term memory). Οι ειδικές αναγνωστικές δυσκολίες θα συζητηθούν με έμφαση την εμπειρική τεκμηρίωση και τις μνημονικές λειτουργίες σε κείμενα από τα διδασκόμενα  γνωστικά αντικείμενα.

 

Πηγή για περισσότερη μελέτη: Ρούσος, Π.,Λ. (2011). Το μοντέλο της εργαζόμενης μνήμης. Στο Γνωστική ψυχολογία, οι βασικές γνωστικές διεργασίες (σσ. 225-229). Αθήνα: Τόπος.

Εισηγήτρια θα είναι η κ. Δροσινού-Κορέα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εξωτερική συνεργάτης αρμόδια για την εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών ΑμεΑ και ΑμΕΕΑ στο ΓΔ του Γ.Π.Α.

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

  • Τα σεμινάρια απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του ΓΠΑ
  • Κάθε Τρίτη,  μπορείς να συναντήσεις σε ατομικό ραντεβού δωρεάν την κα Δροσινού, για να συζητήσεις μαζί της τις δυσκολίες σου και να σχεδιάσετε μαζί το πρόγραμμα της αποτελεσματικής μελέτης σου. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός ραντεβού, οπότε κλείνε έγκαιρα τη θέση σου στέλνοντας e-mail στο career@aua.gr.

 

«Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5010845, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)».