1η Επιστημονική – Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: Ευφυής Γεωργία & Κυκλική Βιοικονομία -SmartBIC.

Ημερομηνία: 
Τρίτη 24 Μάιος 2022

 

Την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 11.00 -15.00, θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο της Θήβας,  ημερίδα αφιερωμένη στην Ευφυή Γεωργία & Κυκλική Βιοικονομία στο πλαίσιο του έργου SmartBIC (MIS5047106), το οποίο  εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου Ευφυής Γεωργία & Κυκλική Βιοοικονομία – SmartBIC, είναι ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπυρίδων Κίντζιος, Καθηγητής. Επιπλέον, στο έργο συμμετέχουν: 13 μέλη ΔΕΠ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 47 νέοι ερευνητές, 4 εργατοτεχνίτες.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών πιστό στο όραμά του να συν-δημιουργεί και να στηρίζει την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού Τομέα πανελλαδικά, με το έργο SmartBIC έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης ερευνητικής υποδομής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,  όπου ο κάθε εμπλεκόμενος φορέας στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων θα μπορεί να ωφεληθεί με την ενσωμάτωση τεχνικών έξυπνης γεωργίας και καινοτόμων πρακτικών στις διαδικασίες και τα επιχειρηματικά του μοντέλα.

Βασική προτεραιότητα της ερευνητικής  υποδομής SmartBIC, είναι η κάλυψη των κενών διασύνδεσης μεταξύ έρευνας και αγοράς στον αγροδιατροφικό κλάδο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή αφομοίωση των τεχνολογιών Έξυπνης Γεωργίας και  κυκλικής βιοοικονομίας στην πράξη από τους αγρότες της Περιφέρειας.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το έργο SmartBIC, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα SmartBIC

Συνημμένα: