ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων

Greek

Η Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων βρίσκεται στο 2ο όροφο του Κεντρικού Κτηρίου Διοίκησης