ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Directorate of Finance

Deputy Head:

Maria Fragkiskou tel.: 210-529 4851, fax: 210-3471105, e-mail: cbalis@aua.gr

Staff:

Grigoris Apostolideis, tel.: 210-529 4853, fax: 210-3471105, e-mail: apostolidis@aua.gr

 

The Directorate of Finance consists of the following departments:

 

Department A- Accounting

The Department draws up and implements the budget of the Special Fund and Public Investments, issues money orders and manages the imprest.

Deputy Head:

Nicholas Sitsoglou, tel .: 210-529 4861, e-mail: nicksits@aua.gr

Staff:

  • Katerina Alexopoulou, tel .: 210-529 4859, e-mail: kalexopoulou@aua.gr
  • Giorgos Dafnomilis, tel .: 210-529 4869, e-mail: dafnomilis@aua.gr
  • Kyriaki Kasnesi, tel .: 210-529 4852, e-mail: kasnesi@aua.gr
  • Panagiota Chrysovergi, tel .: 210-529 4854, e-mail: chris@aua.gr

 

Department B- Payroll

The Department undertakes the payroll of all kinds of staff and salary changes.

Deputy Head:

Panagiota Kalyva, tel .: 210-529 4863, e-mail: p.kalyva@aua.gr

Staff:

Stefanos Monogyios, tel .: 210-529 4864, e-mail: stefpuma@aua.gr

 

Department C- Procurement

The Department implements the annual procurement programme, and publishes declarations in the Press. Also, it appoints competition committees.

Deputy Head:

Maria Fragkiskou  tel.: 210-529 4851, fax: 210-3471105, e-mail: cbalis@aua.gr

Staff:

Marios Chitoglou, tel.: 210-5294835, e-mail: m.chitoglou