ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συνεδριακό Αμφιθέατρο ΓΠΑ

Greek

Στο Αμφιθεάτρο του Συνεδρικού Κέντρου υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για τη φιλοξενεία εκδηλώσεων.