Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας & Ανάπτυξης

Η Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 80/28.05.2013 (άρθρο 3). Είναι μία από τις δύο Σχολές που λειτούργησαν για πρώτη φορά στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και αποτελεί βασική μονάδα του Εκπαιδευτικού μας Ιδρύματος. Απαρτίζεται από τα εξής τρία Τμήματα:

Τα Τμήματα αυτά θεραπεύουν, μέσα από τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές τους δραστηριότητες, τα αντίστοιχα ευρύτερα επιστημονικά πεδία, με ιδιαίτερη συμβολή στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και την αύξηση του ειδικού βάρους της Ελλάδας στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο.

 

Xαιρετισμός Κοσμήτορα

Καλώς ήλθατε στην Ιστοσελίδα της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης. Η ίδρυση και λειτουργία της Σχολής μας αποτελεί ένα νέο δεδομένο και, ταυτόχρονα, μία καινούργια αρχή για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοδοξία όλων μας είναι η προσφορά  ενός διευρυμένου πλαισίου προγραμμάτων σπουδών με σημαντική απήχηση στην κοινωνία και τις επιστημονικές εξελίξεις. Προς την κατεύθυνση αυτή η Σχολή μας έχει καίριο ρόλο, με τον προβλεπόμενο έντονα διαφοροποιημένο χαρακτήρα της σε γνωστικά αντικείμενα πέραν του «παραδοσιακού» γεωπονικού κορμού. Τα γνωστικά αυτά αντικείμενα καλύπτουν τρεις βασικές συνιστώσες του ανθρώπινου πολιτισμού: τη διατροφή, τις επιστήμες ζωής και την οικονομική και (σε σημαντικό βαθμό) κοινωνική δραστηριότητα. Ο συνδυασμός των τριών αυτών στοιχείων έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, καθώς η παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας αποτελεί το κατεξοχήν στοιχείο ανταγωνιστικότητας (με συμμετοχή άνω του 25% στο βιομηχανικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) ενώ παράλληλα ζούμε σε ένα περιβάλλον συνεχών και έντονων κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών αλλαγών. Από την άλλη πλευρά, η επιστήμη της βιοτεχνολογίας προσφέρει μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες ανάπτυξης της χώρας  καθώς καθιστά εφικτή, μέσα από τη δημιουργία καινοτομίας, την απόκτηση δεσπόζουσας θέσης στο διεθνές σκηνικό, παρά το συγκριτικά μικρό τεχνολογικό-οικονομικό βάρος της Ελλάδας. 

Είναι πεποίθηση μου ότι, ακόμα και μέσα στη δύσκολη σημερινή συγκυρία, μπορούμε να διακριθούμε, αφήνοντας το αποτύπωμά μας στο εγχώριο και παγκόσμιο τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ήδη αποτελούν εχέγγυα για την επίτευξη αυτού του σκοπού η διεθνώς αποδεδειγμένη εξωστρέφεια και ακαδημαϊκή αριστεία των μελών ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ της Σχολής μας και τα εκσυγχρονισμένα προγράμματα σπουδών  Σε πείσμα, λοιπόν,  των δύσκολων καιρών και των συνεχώς μειούμενων ανθρώπινων και υλικών πόρων, και αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες, θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να παράσχουμε την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, και να βάλουμε ψηλά τον πήχη στην ερευνητική μας παρουσία. Ας ανταποκριθούμε στην πρόκληση, οδηγώντας τη Σχολή και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε ένα νέο επίπεδο καταξίωσης.

 

Ο Κοσμήτορας

Σπύρος Κίντζιος
Καθηγητής