15η Εκδρομή: Δυτικός Παρνασσός - Κορυφή Προφήτης Ηλίας

Ημερομηνία: 
Σάββατο 06 Μάιος 2017 έως Κυριακή 07 Μάιος 2017

Ανακοίνωση εκδρομής του ΦΟΣ στον Δυτικό Παρνασσό στις 6-7 Μαΐου 2017.