Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Rutgers, The State University, New Jersey (Η.Π.Α)

Ημερομηνία: 
Τρίτη 04 Φεβ 2020

O Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών Σπυρίδων Κίντζιος, ο Καθηγητής Γιώργος Παπαδάκης, Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου «Νέα Γεωργία για την Νέα Γενιά» και μέλη του Γραφείου Διαχείρισης Φυσικού Έργου του προγράμματος οι κ.κ. Άρτεμις Ρήγου και Αικατερίνη Παπαλέξη επισκέφτηκαν το RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY στο New Brunswick του New Jersey (Η.Π.Α).

            Η αντιπροσωπεία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο της επίσκεψης από τις 13 έως και 16 Ιανουαρίου 2020 είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις των Food Innovation Centers (South & North) του Rutgers University από τον κ. Nolan Lewin, Director. Επίσης, συναντήθηκε με τον διευθυντή του New Jersey Agricultural Experimental Station (extension service), Dr. Brian Schilling και επισκέφτηκε το Center for Ocean Observing Leadership του Rutgers.

            Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», το οποίο  υλοποιείται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, είναι μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επαγγελματικής δραστηριοποίησης για τους νέους στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Rutgers συντονίζει αυτό το πολυετές και πρωτοποριακό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

            Επίσης, στο πλαίσιο της εξωστρέφειάς του το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεχίζει να διευρύνει τις συνεργασίες του. Η συνάντηση του Πρύτανη του Γ.Π.Α. κ. Κίντζιου και του κ. Παπαδάκη με τους Prabhas Moghe, Provost του Rutgers University, Leon Segal (Director of licensing, Office of Research Commercialization), Margaret Brennan, Deborah Perez-Fernandez (Office of Research and Economic Development), Paul Takhistov (Dept. of Food Science), Jeffrey Robinson (Rutgers Business School, Director of the MBA Technology Commercialization, Innovation and Entrepreneurship)  θέτει γερά θεμέλια για τη διεύρυνση της συνεργασίας των δύο Πανεπιστήμιων στον ακαδημαϊκό τομέα όπως για παράδειγμα τη δυνατότητα ίδρυσης κοινών προπτυχιακών και/ή μεταπτυχιακών σπουδών, αλλά  και στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.