ΦΟΣ : 25η Εκδρομή: Ροδόπη (Αρκουδόρεμα, Καταρράκτης Τραχωνίου)

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 18 Ιουλ 2018 έως Σάββατο 21 Ιουλ 2018

Ροδόπη - Αρκουδόρεμα - Καταρράκτης Τραχωνίου