Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Ανακοινώσεις Τμήματος

 

Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού (ΔιΓΕΣΕ) με πενταετές πρόγραμμα σπουδών, δημιουργήθηκε το 2019 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ν. 4589/2019) με έδρα τη Θήβα, προσφέροντας δυνατότητα επιλογής σε δύο ειδικότητες:

(α) Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων (Agribusiness) και

(β) Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Supply Chain Management).

 Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος

 

Ιστορική εξέλιξη

Αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (ΔΣΕ, τετραετές πρόγραμμα σπουδών, πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) διευρύνοντας το παρεχόμενο ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο. Το πρώην Τμήμα ΔΣΕ παρουσίαζε υψηλή δυναμική καθώς πρόσφατα είχε χαρακτηριστεί ως ένα από τα πέντε Τμήματα ΑΕΙ με την υψηλότερη απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίσης, το Τμήμα ΔΣΕ είχε αξιολογηθεί από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες με θετικά αποτελέσματα μέσω των διαδικασιών της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Α.ΔΙ.Π. (Φεβρουάριος, 2014).

 

Αποστολή

Εκπαίδευση και  έρευνα στους τομείς της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων, που συνδέονται με τη διοικητική επιστήμη και τις σύγχρονες τεχνολογίες, με έμφαση στην αξιοποίηση μεθόδων και τεχνικών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

 

Συνεργασίες

Το Τμήμα παράλληλα με την προσφορά της κατάλληλης εκπαίδευσης των φοιτητών του, συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς και επαγγελματικές ενώσεις, επιμελητήρια, και ινστιτούτα καθώς και με παραγωγικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που εδρεύουν πολύ κοντά στις εγκαταστάσεις του τμήματος, στις βιομηχανικές περιοχές Σχηματαρίου και Οινοφύτων, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής (π.χ Θριάσιο Πεδίο, Πειραιάς).

Η ερευνητική ομάδα του Τμήματος συμβάλλει στην προαγωγή της έρευνας, καθώς συμμετέχει ενεργά ως συντονιστής ή εταίρος σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (π.χ. Αρχιμήδης ΙΙ & ΙΙΙ, ΕΟΧ, Erasmus+, Horizon 2020, Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ), διαθέτοντας βαθειά γνώση και εμπειρία, όπου σε συνδυασμό με το δυναμισμό των Επιστημονικών Συνεργατών δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την αποτελεσματική και άμεση διάχυση της πληροφορίας και ανάπτυξη τεχνογνωσίας συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Το ΓΠΑ εκτός από τις κύριες εγκαταστάσεις του 300 στρεμμάτων στον Βοτανικό, εκατέρωθεν της Ιεράς Οδού διαθέτει στην Κωπαΐδα Βοιωτίας αγρόκτημα 1000 στρεμμάτων στο οποία καλλιεργούνται κυρίως σιτηρά, βαμβάκι, μηδική για πειραματικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, 70 στρέμματα στο Μαυρομάτι Βοιωτίας που καλλιεργούνται κυρίως όσπρια κυρίως για πειραματικούς σκοπούς και 10 στρέμματα στην Αλίαρτο Βοιωτίας με καλλιέργεια ελιάς. Επίσης στις 25/4/2018 το ΓΠΑ υπέγραψε με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την ίδρυση «Κέντρου Καινοτόμων και Αειφόρων Εφαρμογών Γεωπονικών Επιστημών», με έδρα τις παλιές εγκαταστάσεις του εκκοκκιστηρίου βάμβακος στην Αλίαρτο Βοιωτίας, του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων Π.Ε. Βοιωτίας.

 

Υποδομές

Το Τμήμα έχει έδρα τη Θήβα, λειτουργεί σε κτίριο 770 m2 εντός οικοπέδου 8000 m2. Διαθέτει αμφιθέατρο, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια Η/Υ και βιβλιοθήκη.

 

Επικοινωνία:

Γραμματεία Τμήματος 
Βασιλική Κάστιζα,  
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,  τηλ.2262022569, φαξ: 2262089605
Email:
digese_19@aua.gr
Ταχ.Δ/νση: 1ο χιλ. Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας,32200,Θήβα.