Συνεργασίες του ΓΠΑ με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Φορείς στην Ελλάδα