Σχολές - Τμήματα του ΓΠΑ

 

Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος

Η Σχολή παρέχει γεωπονική εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο που καλύπτει όλους τους τομείς της γεωργικής δραστηριότητας. Τα εκπαιδευτικά της προγράμματα στοχεύουν να καταστήσουν τους αποφοίτους ικανούς να λειτουργήσουν ως σύμβουλοι του αγρότη, ως επιτελικά και εκτελεστικά όργανα αγροτικής ανάπτυξης και ικανούς να επιλύουν προβλήματα του αγροτικού χώρου σύμφωνα με τα σύγχρονα επιτεύγματα της έρευνας, με σεβασμό στο περιβάλλον και στις αρχές της αειφορίας.

 

Η Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος συγκροτείται από τα Τμήματα:

 

Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης

Η Σχολή προσφέρει σύγχρονα προγράμματα σπουδών και έρευνας που παρέχουν στον φοιτητή τις απαραίτητες γνώσεις για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Τα γνωστικά αντικείμενα σχεδιάζονται και αναμορφώνονται ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και απαιτήσεις στους τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων, της διατροφής του ανθρώπου, της βιοτεχνολογίας σε όλα τα έμβια όντα και βιοσυστήματα, ως και στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της αγροτικής ανάπτυξης. Η διδασκαλία των επιστημονικών ενοτήτων συνδυάζεται με δημιουργική έρευνα και εμμονή στην καινοτομία, ωθώντας τη Σχολή σε δεσπόζουσα θέση στην Ελλάδα και διεθνώς.

 

Η Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης συγκροτείται από τα Τμήματα: