Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Εδώ  μπορείτε να βρείτε τον Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.