Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Το 2022 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε εφαρμογή του νόμου 4589/2019 (άρθρο 33) συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων με τριετή θητεία, ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής (3684/10.05.2022).

 

Επικοινωνία

eif@aua.gr