Συμβούλιο Ιδρύματος

Σύνθεση του Συμβουλίου Ιδρύματος του Γ.Π.Α.

  1. Δρ. Γεώργιος Βούτσινος, Επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. Έφη Τσακαλίδου, Καθηγήτρια, Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, ΓΠΑ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  3. Ιωάννης Βαλιάντζας, Καθηγητής, Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, ΓΠΑ
  4. Κωνσταντίνος Γιαλούρης, Καθηγητής, Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΓΠΑ
  5. Ελευθέριος Δροσινός, Καθηγητής, Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, ΓΠΑ
  6. Ελένη Μήλιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, ΓΠΑ
  7. Ιωάννης Σοφός, University Distinguished Professor, Colorado State University, Fort Collins, Colorado, USA
  8. Πολυδεύκης Χατζόπουλος, Καθηγητής, Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, Τμήμα Βιοτεχνολογίας, ΓΠΑ 

Γραμματεία Συμβουλίου: Αγγελική Ματσούκη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4942, φαξ: 210-529 4942, e-mail: angeliki@aua.gr